3. mars 2017
Invitasjon
Foto: Ingvild Eriksen Stehl

Foto: Ingvild Eriksen Stehl

Morgenkaffe med NHO og Alver Advokatfirma

Dato:   Torsdag 16. mars
Tid:      08.00 - 10.00 (Enkel frokost fra kl 08.00)
Sted:    Rudshøgda Kafedrift - nordgående kro

Tema:
  • Endringer i Aksjeloven v/ advokal Ellen Beate Lunde, Alver Advokatfirma
  • «Å ta ledertrøya» for bærekraft  i Innlandet. Hvem-hva-hvordan? v/Åge Skinstad, NHO Innlandet
https://event.nho.no/skjema/?event=8028
Det foreligger forslag om endringer og forenklinger i aksjelovgivingen. Dersom forslaget vedtas vil:
  • Mange bestemmelser forenkles, bl.a. stiftelse, krav til aksjekapital. avvikling, revisjonsplikt, fjerning av asl. §3-8, kapitalendringer.
  • Noen bestemmelser strammes inn, f.eks. skjerpes styrets handleplikt ved uforsvarlig egenkapital.

Forslagene var på høring i 2016 og det ventes en lovproposisjon i løpet av våren 2017.

Advokat Ellen Beate Lunde fra Alver Advokatfirma vil gi deg konkrete tips som du som bedriftseier / - leder må være oppmerksom på.

Velkommen til et møte med faglig påfyll og muligheter for nettverksbygging med medlemmer i NHO-fellesskapet!
NHO Innlandet
Telefon: +47 23 08 80 00
Kontakt oss

nho.no/nho-innlandet