Grensehandelen gir milliardtap

Grensehandelen har hatt en tolvmånedersvekst på hele 23,4 prosent sammenlignet med forrige periode. Når norsk handel går glipp av omsetning, fører det til et indirekte tap av 6380 arbeidsplasser, 6 mrd. kr i verdiskaping og 1,8 mrd. kr i offentlige inntekter fra mat- og drikkenæringen.
 

Ignorerer spørsmål om ESA-godkjenning


På tross av at flere eksperter på EØS-avtalen fastslår at avgiftsøkningen for brus og godteri er meldepliktig til ESA, ble rammen for statsbudsjettet 2018 vedtatt i Stortinget i går.
 

Sukkerforbruket fortsetter å synke


Engrosforbruket av sukker har gått ned med ca 22 prosent de siste ti årene, og forbruket går også noe ned fra 2015 til 2016. Det viser Helsedirektoratets årlige tilstandsrapport som ble lagt frem 6. desember.