Mai 2017
Invitasjon

Verdien av en senior!
 Morgenkaffe med funn fra Seniorpolitisk barometer 2016, og nyheter fra aksjeloven

Levealderen øker, og flere ønsker å jobbe lenger. Denne utviklingen forsterkes i årene som kommer, og det er betydelige geografiske ulikheter.
Samtidig er det positive trekk: Avgangsalderen øker, og vi jobber lenger enn tidligere. Samtidig er det store utfordringer med fallende sysselsettingsgrad, frafall og utenforskap, ref. Perspektivmeldingen 2017. Dette gjør at arbeidet med å øke yrkesdeltakelsen må forsterkes. Partene i arbeidslivet har et særlig ansvar gjennom delmål 3 i IA-avtalen.

Det foreligger forslag om endringer og forenklinger i aksjelovgivingen. Dersom forslaget vedtas vil:
  • Mange bestemmelser forenkles, bl.a. stiftelse, krav til aksjekapital. avvikling, revisjonsplikt, fjerning av asl. §3-8, kapitalendringer.
  • Noen bestemmelser strammes inn, f.eks. skjerpes styrets handleplikt ved uforsvarlig egenkapital.

Dato: Torsdag 8. juni
Tid:    kl 08.00 - 10.00, enkel frokost fra kl 08.00
Sted: Clarion Collection Hotel Hammer, Lillehammer
Program:
08.00 – 08.30  Enkel frokost og mingling
08.30               Velkommen
08.35 – 09.00  Olav Eikemo, seniorrådgiver ved Senter for Seniorpolitikk
09.00 – 09.20  Smarte råd og tips v/ Torkell Aass, HR direktør i NAMMO.
09.20 – 09.40  Aksjelovens endringer - hva betyr de for deg som bedriftseier og leder
                        v/Ellen Beate, advokat i Alver Advokatfirma
09.40               Hvilken betydning får dette i min bedrift?
10.00               SLUTT og god arbeidsdag!


Ingen deltageravgift.
Velkommen til et møte med faglig påfyll og mulighet for nettverksbygging!
NHO Innlandet
Telefon: +47 23 08 80 00
Kontakt oss

nho.no/nho-innlandet