Invitasjon
5. desember 2017

Hvordan få flere inn i arbeidsmarkedet?

- enkel, lønnsom og trygg rekruttering
 
NHO Trøndelag og REKO inviterer til frokostmøte om inkludering i arbeidslivet i REKOs lokaler i Steinkjer 5. desember.

Program:

08.00: Frokost/mingling
08.20: Velkommen v/Bjørn Kalmar Aasland, AS REKO
08.25: Arbeidsinkludering - en forutsetning for velferd, Tord Lien, NHO

08.45: Fremtidsrettet arbeidsinkludering, Eva Berg, REKO Arbeid & Karriere
09.00: Erfaringer i praksis, Randi Heia ISS
09.15: Arbeidsmarkedssituasjonen i Nord-Trøndelag, Hilde Jenssen, NAV Steinkjer
09.30: NHO-bedrifter får flere i jobb - Ringer i Vannet, Janne Krohn-Hansen, NHO
Oppsummering og spørsmål
Slutt kl. 10.00
 
 
Tid: tirsdag 5. desember, kl. 08.00 - 10.00
Sted: REKOs lokaler på Vakta, Steinkjersannan 1
 
 
NHO Trøndelag
Telefon: +47 73 87 10 00
Kontakt oss

nho.no